تماس با ما فروش تجهیزات تکوین تجهیزات آزمون اتوماسیون صنعتی طراحی صنعتی صفحه اصلی
Share on Google Bookmarks
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LiveJournal
Share on Digg
Share on Newsvine
Share on Stumble Upon
Share via e-mail
New RSS Feed
Copyright © 2013 ENEA Co., Ltd. All rights reserved
طراحی و ساخت تجهیزات آزمونهای دوام مکانیکی و الکتریکی مطابق متد


طراحی و ساخت تجهیزات آزمونهای محصول در خطوط تولید مطابق استاندارد


طراحی و ساخت تسترهای عملکردی آزمایشگاهی مطابق استانداردها


طراحی و ساخت گیجها و فیکسچرهای ابعادی و مونتاژی مطابق متد
سنسورها، سوئیچها، مدار خنک کننده، مدار روغن و تجهیزات برقی و مکانیکی
سنسورها، سوئیچها، قطعات مکانیکی و الکترو مکانیکی، نفوذ پذیری و سایر
کمیتهای فیزیکی با دقت بالا